Berichten

Om van te leren

Het is  drie jaar geleden dat we hetWerkvan bedachten, destijds heb ik een korte blog geschreven over mijn droom. Op dat moment sprak ik in termen als integratie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Stichting hetWerkvan moest hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Dat ik dat wilde was wel duidelijk, maar eigenlijk had ik nog geen idee hoe en waar ik allemaal tegenaan zou lopen.

We zijn toen begonnen met de promotie en verkoop van kunst van zorgateliers om op die manier een extra geldstroom te realiseren richting de ateliers. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat deze ateliers de deuren open konden houden. Tevens hoopten we financieel in te kunnen springen als individuele kunstenaars / cliënten, door de verandering van wet en regelgeving, niet meer naar hun atelier konden komen. Een heel mooi ideaal maar met de bijdrage die wij daarin kunnen doen, is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat. Daarbij bleek deze problematiek zo veel groter dan ik op dat moment had kunnen voorzien. De afgelopen twee jaar heb ik veel kunstenaars zien vertrekken uit hun vertrouwde werkomgeving. Dagbesteding, waar ook de ateliers een onderdeel van zijn, wordt steeds meer rondom de woonlocatie georganiseerd. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk om mensen zelfstandiger te laten functioneren als ze eigenlijk noodgedwongen rondom hun huis moeten blijven. De kant die we met z’n allen zijn ingeslagen heeft helemaal niets te maken met emancipatie en integratie. De groep mensen met een verstandelijke beperking wordt op deze wijze weer afgezonderd van de maatschappij.

Waar ik dus eerst dacht iets te kunnen betekenen in de vorm van financiële steun, heb ik mijn plannen moeten bijschaven. Het gaat niet over een locatie waar deze mensen ‘bezig gehouden’ kunnen houden. Veel dagbestedingsvormen en dus ook de ateliers zijn veel meer dan dat. Jij en ik willen ons ontwikkelen, van betekenis zijn voor onze omgeving. Dat willen deze mensen ook. Om een echte verandering teweeg te kunnen brengen moeten we er dus anders tegenaan gaan kijken. Termen als werk en opleiding moeten de boventoon voeren en niet tijdsbesteding.

Begin dit jaar organiseerden we samen met een fantastische groep ondernemers uit Limburg, een eerste inspiratietour, een tour waarbij we met 10 kunstenaars met een beperking door Zuid-Limburg zijn getrokken. Een tour waarbij de kunstenaars werden gekoppeld aan een lokale kunstenaar. Een tour die uiteindelijk resulteerde in 50 bijzondere kunstwerken. De werken zijn in bijzijn van de kunstenaars geveild. De samenwerking tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking was zeer bijzonder, het kijken naar kunst en omgeving kreeg daardoor een andere nieuwe dynamiek. De inspiratietour ging zeker niet alleen over inspiratie, juist het samen werken en samen genieten was het gevoel wat de boventoon voerde. Integratie op zijn best!

Hoe fantastisch is het om als kunstenaar jouw kunstwerk binnen een expositie terug te zien en de verkoop opbrengst ten goede komt aan het atelier waar jij werkzaam bent. Dit geeft het gevoel daadwerkelijk van waarde te zijn voor de omgeving, jij doet ertoe!

Met dit project is er een nieuwe koers ingezet voor onze stichting. Het gaat niet meer alleen over dat wij hetWerkvan kunstenaars met een verstandelijke beperking naar een markt zonder beperkingen brengen. Onze missie gaat inmiddels verder, wij willen de beperkingen wegnemen om de wereld in te kunnen trekken, de wereld voor deze kunstenaars groter maken door middel van meer inspiratie en educatie activiteiten.

Wij zijn, in samenwerking met het Fonds verstandelijke gehandicapten, alweer heel hard aan de slag met de organisatie van nieuwe tours. Op de planning staan voor 2017 een bezoek aan en een event in Rotterdam en in 2018 trekken we verder naar Friesland. Tevens zijn we een samenwerking aangegaan met ‘The office gallery’, BuitenGewoon Kunst! en het Kröller Müller Museum om een educatieprogramma op te zetten. Een fantastische stap waardoor deze groep kunstenaars zich straks verder kan ontwikkelen door middel van scholing.

We zijn op een trein gestapt en die trein raast door. Soms ligt er blad op het spoor maar dat ruimen we op. Zonder beperkingen gaan we door op onze ingeslagen weg!

De sprong van hetWerkvan naar 2016

Sprong-Derk-Wessels-02

Het einde van het jaar nadert, een moment om terug maar zeker ook vooruit te kijken.

“Ik heb een droom… “ zo begonnen onze eerste berichten toen we net begonnen met hetWerkvan. Het was een eenmanszaak. De droom hebben we nog steeds, sterker nog; langzamerhand worden flarden van de droom werkelijkheid! Hoe fantastisch is dat! Afgelopen jaar is hetWerkvan getransformeerd van een startende goede doelen organisatie, naar een stichting met gepassioneerde bestuursleden, en een aanzienlijke naamsbekendheid. We zijn er echter nog lang niet. Waar we afgelopen jaar een focus hebben gehad op het creëren van een platform willen we in 2016 de eerste resultaten gaan boeken met het financieel ondersteunen van individuele kunstenaars.

Onze propositie nu is heel duidelijk. Van alle kunst die er verkocht wordt via hetWerkvan gaat er direct 80% terug naar de betrokken ateliers. Van dit geld is het mogelijk om nieuwe materialen te kopen zodat er nieuwe kunst gemaakt kan worden. Hiermee is het grotere probleem nog lang niet opgelost. Een aanzienlijk aantal individuele kunstenaars met een beperking kan niet blijven werken op het atelier waar zij altijd gewerkt hebben. Dit komt omdat zij geen recht meer hebben op een vergoeding van hun vervoerskosten. Als je buiten de gemeentegrenzen van jouw dagbesteding woont, kan je door de nieuwe wet en regelgeving geen aanspraak meer maken op de daarvoor bestaande subsidies. Het resultaat hiervan is dat een aantal zeer getalenteerde kunstenaars nu niet meer kan blijven werken op een atelier en uit moet kijken naar een andere vorm van dagbesteding, waardoor zij hun talent niet ten volle kunnen benutten. De ateliers verliezen hierdoor niet alleen de kunstenaars maar ook de kunst die zij maakten en de daaruit voortvloeiende omzet! Twee verliezers dus. De ambitie van hetWerkvan is om hier de kunstenaar financieel in te kunnen ondersteunen in de reiskosten. Iedereen die wel eens in een taxi heeft gezeten zal begrijpen dat dit om grote bedragen gaat.

Afgelopen jaar hebben zich al een aantal bedrijven en personen aan de stichting verbonden. Zij hebben niet alleen geholpen middels tijd en geld maar ook door bijvoorbeeld sponsoring van m2 beursruimte, organisatie van evenementen en zeker niet onbelangrijk de aandacht voor kunstenaars die met hetWerkvan op pad waren. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om al die betrokken partijen hier nog een keer extra te bedanken!

Om de volgende stappen te kunnen zetten, zijn we nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen. De kunstenaars tekenen bijvoorbeeld nog altijd op locatie en in opdracht. Om deze activiteiten heen zijn we nu ook gestart met het organiseren van een aantal (publieks)evenementen en haken we aan bij al bestaande events.

We willen in 2016 meer van onze dromen verwezenlijken en daarbij is alle hulp: creatieve ideeën, sponsoring, vrijwilligers en samenwerkingsverbanden meer dan welkom!

 

Hotello of the Year 2016, moviepitch Femke Riel

 

Moviepitch van Femke Riel voor de Hotello of the Year Award 2016.

De Hotello of the Year Award is de jaarlijkse verkiezing voor (afgestudeerde) Hotello´s van een erkende Hoge Hotelschoolopleiding in Nederland, die onderscheidend presteren met een ‘hart voor Hospitality’ binnen óf buiten de gastvrijheidsbranche. Wat Hotello’s namelijk onderscheidt, en waar de buitenwereld hen steeds aan herkent en om erkent, zijn de kernwaarden: gastvrij, optimistisch, energiek, sociaal vaardig, inventief en pragmatisch, ambitieus met een grote werklust.

Ontzettend trots dat ik, als initiatiefnemer van stichting hetWerkvan, genomineerd ben voor deze mooie award. Vanaf 1 december 2015 kun je stemmen op de TOP 3 voor Hotello of the Year! Ik hoop natuurlijk op jouw steun!

 

KunstWerk(t) als een magneet!

Met uw donatie, helpen wij kunstenaars met een verstandelijke beperking om hun werkplek te behouden!

Veel kunstenaars met een verstandelijke beperking kunnen straks niet meer naar hun werk omdat zij te ver van hun atelier (dagbesteding) wonen. Door de nieuwe wetgeving is er in veel gevallen geen vergoeding meer voor de reiskosten. Dit betekent dat zij een andere invulling voor hun dagen moeten vinden. Getalenteerde kunstenaars kunnen zich dan niet meer binnen hun vakgebied ontwikkelen en zullen na jarenlange inzet hun vertrouwde werkomgeving moeten verlaten. Wij willen dit voorkomen en roepen uw hulp in om hetWerkvan te steunen. 

Mocht u een donatie willen doen, dan kunt u deze overmaken naar NL46RABO0304996424 ten name van Stichting hetWerkvan. Vermeld u alstublieft bij uw donatie: KunstWerkt als een magneet. U ontvangt dan van ons, als dank voor de gift, een kunstmagneet.

Magneten-hetWerkvan-04     Magneten-hetWerkvan-03     Magneten-hetWerkvan-02

Stichting hetWerkvan, een update!

Het is zover, hetWerkvan gaat verder als stichting. Dit geeft ons nog meer mogelijkheden om onze dromen te verwezenlijken. Heel trots zijn wij op een fantastisch bestuur, dat samen met ons hetWerkvan tot een succes wil maken. In een volgend schrijven stel ik graag alle bestuursleden persoonlijk aan u voor.

De Doelstelling

hetWerkvan heeft ten doel het onder de aandacht van het publiek brengen van kunst gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking en daarmee de maatschappelijke emancipatie en integratie bevorderen.

De stichting draagt zorg voor het promoten, tentoonstellen, inkopen en verkopen van de bijzondere kunst en verleent ondersteuning op projectbasis bij aanvragen vanuit de zakelijke markt gericht aan de ateliers waar kunstenaars met een verstandelijke beperking actief zijn.

Wij bieden organisatorische, coördinerende en projectmatige ondersteuning aan kunstenaars, ateliers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Kennisuitwisseling en samenwerking bevorderen tussen de kunstenaars en de verschillende ateliers staan bij ons hoog in het vaandel.

Een update van de agenda

Op dit moment is hetWerkvan verschillende ateliers op meerdere locaties te bewonderen.

 • Dutch Design Hotel Artemis te Amsterdam
 • Easy Hotel in Den Haag
 • Tosti van Josti in Den Haag
 • Herberg De Zoelensche Brug te Zoelen
 • NH Hotel Jan Tabak te Bussum
 • De Brouwerij te Vleuten
 • Landgoed Zonheuvel te Doorn
 • Independent Recruiters te Amsterdam

De Rijdende Galerie van hetWerkvan is regelmatig on tour. De afgelopen periode zijn wij aanwezig geweest bij Parkrestaurant Anafora in het Maxima Park in Leidsche Rijn en De Geertjes Hoeve in Haarzuilens. Vanaf 29 juni, tijdens de Grand Départ, is onze Rijdende Galerie aanwezig bij Postillion Hotel Bunnik, waar tevens verschillende kunstwerken met het thema Tour de France te bewonderen zijn.

Op de agenda staan ook dit jaar weer twee beurzen!

 • ‘Gastvrij Rotterdam’ van 21 t/m 23 september in Ahoy Rotterdam
 • ‘Gastronomie’ van 9 t/m 10 november in De Jaarbeurs Utrecht

Als klap op de vuurpijl mogen wij op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade, de Nederlandse Kustenaars met een beperking en hun prachtige kunst vertegenwoordigen tijdens de Challenged Art Expo in Japan. Een bijzondere gelegenheid om te kunnen vertellen over de  activiteiten van hetWerkvan en de kunstenaars een internationaal podium te bieden.

Nieuwe activiteiten

Wij zijn continu actief met het ontplooien van nieuwe activiteiten. Er staan verschillende projecten op stapel zoals het in opdracht op locatie tekenen met verschillende ateliers of het maken van werken met een bepaald thema. Daarbij krijgen wij steeds vaker de vraag om wensen van individuele kunstenaars in vervulling te laten gaan. Hierbij valt te denken aan bijzondere locaties waar zij graag willen exposeren, een bijzondere ontmoeting te laten plaatsvinden of te helpen bij vervoer (kosten) om de kunstenaars te laten werken op een plek waar zij vertrouwd zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoe kunnen wij verder groeien en onze hulpvraag

Voor groei is het belangrijk om een stevige financiële basis te hebben. De in- en verkoop van de kunst via de webshop www.hetwerkvan.nl en De Rijdende Galerie zorgt voor een belangrijke basis. Alle kunst kopen wij in bij de aangesloten Ateliers. 80% van de opbrengst vloeit direct terug naar de Ateliers. De overige 20% gebruiken wij om alle activiteiten te financieren.

Eind september zullen wij voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de collecte voor onze regio op ons nemen. De helft van de opbrengst komt ten gunste van hetWerkvan. Tevens willen wij onze dank uitspreken aan Albert Heijn Vleuterweide en Dutch Design Hotel Artemis voor het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst naar hetWerkvan zal gaan.

Om onze ambitieuze doelen te bereiken hebben wij hulp nodig.

 • Hulp bij het vergroten van de naamsbekendheid door ambassadeurs
 • Hulp bij het begeleiden van activiteiten door vrijwilligers
 • Hulp in financiële zin, zo bieden wij onder andere de mogelijkheid om Vriend te worden van hetWerkvan

Alle informatie is terug te vinden op onze website. Natuurlijk staan wij ook open voor andere ideeën. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per mail femke@hetwerkvan.nl of telefonisch via 06-13855274.

Ik heb een droom, een grote droom!

Ik heb een droom, een grote droom! Die droom gaat over gelijke kansen in de maatschappij, mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden te geven als mensen zonder een beperking. Mijn droom begon groot maar moest ik verkleinen omdat ik niet de hele wereld kan verbeteren.

Mijn droom kleiner makend kwam ik terecht bij mijn zwager. Mijn zwager Derk heeft het syndroom van down. Gelukkig heeft hij doordat hij geboren is in het gezin waar hij geboren is, zijn kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Derk is kunstenaar. Hij heeft door het vangnet van zijn gezin en prachtige instanties zijn tops in de praktijk kunnen brengen. Zijn werk hangt over de hele wereld. Vele mensen kunnen genieten van zijn werk. Een grote groep van zijn collega’s hebben echter niet dit vangnet maar wel soortgelijke kwaliteiten. Mijn droom over gelijkheid gaat over dat ook zij de mogelijkheid krijgen
van een podium. Dezelfde kansen krijgen als Derk of iemand die niet kampt met beperkingen.

Outsider Art is een kunststroming, terug te vinden in allerlei boeken, encyclopedieën en Wikipedia. Kunstenaars die niet in staat zijn om hun werk zelf te verkopen en zo in hun onderhoud te voorzien. Mensen met een geestelijke beperking zijn daar een voorbeeld van. Veelal wordt hun kunst pas ontdekt na hun dood.

Dit is de basis vanwaar mijn idee begon. Helpen bij het voortbestaan van de ateliers waar mensen met een beperking werken en een podium bieden aan deze kunst. Met doel deze te verkopen en een nieuwe geldstroom te genereren.

Dit geeft deze kunstenaars een betere springplank naar emancipatie en integratie in onze maatschappij. En de mogelijkheid om direct te genieten van het ontdekt worden!

www.hetwerkvan.nl

hetWerkvan in een nieuwe lijst!

hetWerkvan in een nieuwe lijst!

Wat blijft:

Ja, we blijven toeren met De Rijdende Galerie.
Ja, we organiseren nog altijd mooie exposities op bijzondere plekken.
Ja, we tekenen nog steeds op locatie met groepen kunstenaars.
Ja, u kunt via ons prachtige kunstwerken aanschaffen.
Ja, we verzorgen nog altijd kunst in opdracht.

Er verdwijnt dus niets. Sterker nog, we voegen iets aan de organisatie toe. Ons doel is nog altijd hetzelfde. Met hetWerkvan willen we ervoor zorgen dat de Ateliers, waar kunstenaars met een beperking werken, kunnen blijven bestaan en een goede ontwikkelingsplek blijven. Wij bieden deze bijzondere kunstenaars en hun kwalitatief hoogwaardige werk een podium. Een podium dat zorgt voor emancipatie en integratie van deze groep mensen in de maatschappij.

Om dit doel te bereiken, is gebleken dat het beter is om onze lijst te vervangen door een nieuwe. Vanaf heden zullen wij de organisatievorm wijzigen in een stichting.

Door de initiatieven van hetWerkvan krijgt een dagbesteding op meerdere fronten inhoud. Onze driehoek, waarbinnen wij opereren, heeft de volgende punten Zorg-Commercie-Verbinden.

Wij hopen dat u ons blijft volgen en ons initiatief wil delen waardoor wij samen met de ateliers en kunstenaars mooie nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen.

Wij staan altijd open voor suggesties en horen het graag als u een vraag heeft.

www.hetwerkvan.nlwww.twitter.com/hetwerkvanwww.facebook.com/hetwerkvan