Stichting hetWerkvan brengt het werk van kunstenaars met een verstandelijke beperking naar een markt zonder beperkingen.

Wij hebben als doel om de bijzondere kunstenaars en het kwalitatief hoogwaardige werk een podium te bieden. Een podium dat zorgt voor emancipatie en integratie van deze groep mensen in de maatschappij. Door de initiatieven van hetWerkvan krijgt een dagbesteding op meerdere fronten inhoud.

Ons directe belang is dat deze ateliers blijven bestaan en een goede ontwikkelingsplek blijven voor hun kunstenaars en zo continu kunnen zorgen voor een geweldige output van kunstvoorwerpen in de breedste zin des woords. Wij geloven dat de kunst van deze kunstenaars een waardevolle bijdrage levert aan het kunstdomein in zowel Nederland als buiten de grenzen. Onze ambitie is om een platform te creëeren op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Het begon met een droom …

Ik heb een droom, een grote droom! Die droom gaat over gelijke kansen in de maatschappij, mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden te geven als mensen zonder een beperking. Mijn droom begon groot maar moest ik verkleinen omdat ik niet de hele wereld kan verbeteren.

Mijn droom kleiner makend kwam ik terecht bij mijn zwager. Mijn zwager Derk heeft het syndroom van down. Gelukkig heeft hij doordat hij geboren is in het gezin waar hij geboren is, zijn kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Derk is kunstenaar. Hij heeft door het vangnet van zijn gezin en prachtige instanties zijn tops in de praktijk kunnen brengen. Zijn werk hangt over de hele wereld. Vele mensen kunnen genieten van zijn werk. Een grote groep van zijn collega’s hebben echter niet dit vangnet maar wel soortgelijke kwaliteiten. Mijn droom over gelijkheid gaat over dat ook zij de mogelijkheid krijgen van een podium. Dezelfde kansen krijgen als Derk of iemand die niet kampt met beperkingen.

Outsider Art is een kunststroming, terug te vinden in allerlei boeken, encyclopedieën en Wikipedia. Kunstenaars die niet in staat zijn om hun werk zelf te verkopen en zo in hun onderhoud te voorzien. Mensen met een verstandelijke beperking zijn daar een voorbeeld van. Veelal wordt hun kunst pas ontdekt na hun dood.

Dit is de basis vanwaar mijn idee begon. Helpen bij het voortbestaan van de ateliers waar mensen met een beperking werken en een podium bieden aan deze kunst. Met doel deze te verkopen en een nieuwe geldstroom te genereren.

Dit geeft deze kunstenaars een betere springplank naar emancipatie en integratie in onze maatschappij. En de mogelijkheid om direct te genieten van het ontdekt worden!

Femke Riel, initiatiefneemster Stichting hetWerkvan

Het bestuur van stichting hetWerkvan bestaat uit vijf bestuurders:

Femke Riel

Femke Riel

Initiatiefnemer

Verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering

Maarten Wessels

Maarten Wessels

Initiatiefnemer
Arlette Gilbert

Arlette Gilbert

Voorzitter
Alfred Eeltink

Alfred Eeltink

Vice voorzitter

René Aertssen

René Aertssen

Penningmeester