Berichten

BuitenGewoon Kunst met een Rotterdams tintje

Rotterdam – Op 15 en 16 augustus 2017 komen uit heel Nederland kunstenaars met een verstandelijke beperking de stad Rotterdam opvrolijken. De BuitenGewone kunstenaars trekken samen met Rotterdamse kunstenaars door de stad, om Rotterdam te schetsen, fotograferen, boetseren of te schilderen. Zondag 5 november worden de kunstwerken aangeboden tijdens een veiling in Postillion Convention Centre WTC Rotterdam. Deze veiling is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kunst en de stad Rotterdam!

BuitenGewoon Kunst is een project van Stichting hetWerkvan en Fonds verstandelijk gehandicapten waarbij zij in de organisatie geholpen worden door een fantastische groep (Rotterdamse) “ondernemers met een hart”, aldus Femke Riel, initiatiefneemster van de tour. Het is een vervolg op de succesvolle inspiratietour in Limburg, die in 2016 plaats vond. Jaarlijks wordt op een andere plek in Nederland een inspiratietour gehouden waarmee kunstenaars met een verstandelijke beperking de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Tijdens de inspiratietour gaan de BuitenGewoon getalenteerde kunstenaars op pad in Rotterdam, samen met hun begeleider en een professionele Rotterdamse kunstenaar. Femke Riel: “De samenwerking tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking is zeer bijzonder. Het kijken naar kunst en omgeving krijgt daardoor een nieuwe dynamiek. De inspiratietour gaat zeker niet alleen over inspiratie, juist het samen werken en samen genieten is het gevoel wat de boventoon voert. Integratie op zijn best!”

Na deze twee dagen keren de kunstenaars terug naar hun eigen atelier om de opgedane indrukken van Rotterdam te verwerken. De Erasmusbrug, Markthal en Euromast als schilderij, object of schets en kleurrijke schilderwerken van het stadsleven en Rotterdamse natuur worden in het najaar op diverse locaties in de binnenstad van Rotterdam geëxposeerd. Zondag 5 november wordt de expositie afgesloten met een openbare en feestelijke veiling van alle kunstwerken inPostillion Convention Centre WTC Rotterdam.

Ondernemers en belangstellenden kunnen middels sponsoring participeren in dit project waarbij een exclusieve lunch en ‘meet and greet’ met de BuitenGewone kunstenaars, voorafgaand aan de veiling, wordt aangeboden. De uiteindelijke opbrengst komt geheel ten goede aan dagbestedingsateliers en een educatieprogramma voor kunstenaars met een verstandelijke beperking.

Liesbeth van Schie, eigenaresse van House of Kent en 1 van de ongeveer 20 betrokken ondernemers: “Het is prachtig je in te zetten voor BuitenGewoon Kunst, gewoon iets kunnen doen voor BuitenGewone Kunstenaars, is BuitenGewoon Dankbaar!”

Wilt u meer weten, aanwezig zijn bij de inspiratietour op 15/16 augustus of tijdens het afsluitende veilingevent op 5 november, dan kunt u contact opnemen met Femke Riel via femke@hetwerkvan.nl of 06 13855274

Om van te leren

Het is  drie jaar geleden dat we hetWerkvan bedachten, destijds heb ik een korte blog geschreven over mijn droom. Op dat moment sprak ik in termen als integratie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Stichting hetWerkvan moest hier een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Dat ik dat wilde was wel duidelijk, maar eigenlijk had ik nog geen idee hoe en waar ik allemaal tegenaan zou lopen.

We zijn toen begonnen met de promotie en verkoop van kunst van zorgateliers om op die manier een extra geldstroom te realiseren richting de ateliers. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat deze ateliers de deuren open konden houden. Tevens hoopten we financieel in te kunnen springen als individuele kunstenaars / cliënten, door de verandering van wet en regelgeving, niet meer naar hun atelier konden komen. Een heel mooi ideaal maar met de bijdrage die wij daarin kunnen doen, is dit slechts een druppel op de gloeiende plaat. Daarbij bleek deze problematiek zo veel groter dan ik op dat moment had kunnen voorzien. De afgelopen twee jaar heb ik veel kunstenaars zien vertrekken uit hun vertrouwde werkomgeving. Dagbesteding, waar ook de ateliers een onderdeel van zijn, wordt steeds meer rondom de woonlocatie georganiseerd. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk om mensen zelfstandiger te laten functioneren als ze eigenlijk noodgedwongen rondom hun huis moeten blijven. De kant die we met z’n allen zijn ingeslagen heeft helemaal niets te maken met emancipatie en integratie. De groep mensen met een verstandelijke beperking wordt op deze wijze weer afgezonderd van de maatschappij.

Waar ik dus eerst dacht iets te kunnen betekenen in de vorm van financiële steun, heb ik mijn plannen moeten bijschaven. Het gaat niet over een locatie waar deze mensen ‘bezig gehouden’ kunnen houden. Veel dagbestedingsvormen en dus ook de ateliers zijn veel meer dan dat. Jij en ik willen ons ontwikkelen, van betekenis zijn voor onze omgeving. Dat willen deze mensen ook. Om een echte verandering teweeg te kunnen brengen moeten we er dus anders tegenaan gaan kijken. Termen als werk en opleiding moeten de boventoon voeren en niet tijdsbesteding.

Begin dit jaar organiseerden we samen met een fantastische groep ondernemers uit Limburg, een eerste inspiratietour, een tour waarbij we met 10 kunstenaars met een beperking door Zuid-Limburg zijn getrokken. Een tour waarbij de kunstenaars werden gekoppeld aan een lokale kunstenaar. Een tour die uiteindelijk resulteerde in 50 bijzondere kunstwerken. De werken zijn in bijzijn van de kunstenaars geveild. De samenwerking tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking was zeer bijzonder, het kijken naar kunst en omgeving kreeg daardoor een andere nieuwe dynamiek. De inspiratietour ging zeker niet alleen over inspiratie, juist het samen werken en samen genieten was het gevoel wat de boventoon voerde. Integratie op zijn best!

Hoe fantastisch is het om als kunstenaar jouw kunstwerk binnen een expositie terug te zien en de verkoop opbrengst ten goede komt aan het atelier waar jij werkzaam bent. Dit geeft het gevoel daadwerkelijk van waarde te zijn voor de omgeving, jij doet ertoe!

Met dit project is er een nieuwe koers ingezet voor onze stichting. Het gaat niet meer alleen over dat wij hetWerkvan kunstenaars met een verstandelijke beperking naar een markt zonder beperkingen brengen. Onze missie gaat inmiddels verder, wij willen de beperkingen wegnemen om de wereld in te kunnen trekken, de wereld voor deze kunstenaars groter maken door middel van meer inspiratie en educatie activiteiten.

Wij zijn, in samenwerking met het Fonds verstandelijke gehandicapten, alweer heel hard aan de slag met de organisatie van nieuwe tours. Op de planning staan voor 2017 een bezoek aan en een event in Rotterdam en in 2018 trekken we verder naar Friesland. Tevens zijn we een samenwerking aangegaan met ‘The office gallery’, BuitenGewoon Kunst! en het Kröller Müller Museum om een educatieprogramma op te zetten. Een fantastische stap waardoor deze groep kunstenaars zich straks verder kan ontwikkelen door middel van scholing.

We zijn op een trein gestapt en die trein raast door. Soms ligt er blad op het spoor maar dat ruimen we op. Zonder beperkingen gaan we door op onze ingeslagen weg!

De sprong van hetWerkvan naar 2016

Sprong-Derk-Wessels-02

Het einde van het jaar nadert, een moment om terug maar zeker ook vooruit te kijken.

“Ik heb een droom… “ zo begonnen onze eerste berichten toen we net begonnen met hetWerkvan. Het was een eenmanszaak. De droom hebben we nog steeds, sterker nog; langzamerhand worden flarden van de droom werkelijkheid! Hoe fantastisch is dat! Afgelopen jaar is hetWerkvan getransformeerd van een startende goede doelen organisatie, naar een stichting met gepassioneerde bestuursleden, en een aanzienlijke naamsbekendheid. We zijn er echter nog lang niet. Waar we afgelopen jaar een focus hebben gehad op het creëren van een platform willen we in 2016 de eerste resultaten gaan boeken met het financieel ondersteunen van individuele kunstenaars.

Onze propositie nu is heel duidelijk. Van alle kunst die er verkocht wordt via hetWerkvan gaat er direct 80% terug naar de betrokken ateliers. Van dit geld is het mogelijk om nieuwe materialen te kopen zodat er nieuwe kunst gemaakt kan worden. Hiermee is het grotere probleem nog lang niet opgelost. Een aanzienlijk aantal individuele kunstenaars met een beperking kan niet blijven werken op het atelier waar zij altijd gewerkt hebben. Dit komt omdat zij geen recht meer hebben op een vergoeding van hun vervoerskosten. Als je buiten de gemeentegrenzen van jouw dagbesteding woont, kan je door de nieuwe wet en regelgeving geen aanspraak meer maken op de daarvoor bestaande subsidies. Het resultaat hiervan is dat een aantal zeer getalenteerde kunstenaars nu niet meer kan blijven werken op een atelier en uit moet kijken naar een andere vorm van dagbesteding, waardoor zij hun talent niet ten volle kunnen benutten. De ateliers verliezen hierdoor niet alleen de kunstenaars maar ook de kunst die zij maakten en de daaruit voortvloeiende omzet! Twee verliezers dus. De ambitie van hetWerkvan is om hier de kunstenaar financieel in te kunnen ondersteunen in de reiskosten. Iedereen die wel eens in een taxi heeft gezeten zal begrijpen dat dit om grote bedragen gaat.

Afgelopen jaar hebben zich al een aantal bedrijven en personen aan de stichting verbonden. Zij hebben niet alleen geholpen middels tijd en geld maar ook door bijvoorbeeld sponsoring van m2 beursruimte, organisatie van evenementen en zeker niet onbelangrijk de aandacht voor kunstenaars die met hetWerkvan op pad waren. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om al die betrokken partijen hier nog een keer extra te bedanken!

Om de volgende stappen te kunnen zetten, zijn we nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen. De kunstenaars tekenen bijvoorbeeld nog altijd op locatie en in opdracht. Om deze activiteiten heen zijn we nu ook gestart met het organiseren van een aantal (publieks)evenementen en haken we aan bij al bestaande events.

We willen in 2016 meer van onze dromen verwezenlijken en daarbij is alle hulp: creatieve ideeën, sponsoring, vrijwilligers en samenwerkingsverbanden meer dan welkom!

 

Stem op Femke, stichting hetWerkvan

De stembus is open voor de verkiezing van Hotello of the Year 2016. Ik hoop op jouw stem om daarmee een nog groter platform te creëeren voor hetWerkvan kunstenaars met een beperking.
http://bit.ly/hyafemke
Stemmen kan via de volgende link: www.hotellotop.com/hya 
De Hotello of the Year Award is de jaarlijkse verkiezing voor (afgestudeerde) Hotello´s van een erkende Hoge Hotelschoolopleiding in Nederland, die onderscheidend presteren met een ‘hart voor Hospitality’ binnen óf buiten de gastvrijheidsbranche. Wat Hotello’s namelijk onderscheidt, en waar de buitenwereld hen steeds aan herkent en om erkent, zijn de kernwaarden: gastvrij, optimistisch, energiek, sociaal vaardig, inventief en pragmatisch, ambitieus met een grote werklust.
Criteria Hotello of the Year:
 •  Is afgestudeerd aan één van de erkende Hoge Hotelscholen in Nederland,
 • Is trots op zijn Hotello-roots en draagt dit als zodanig uit, zowel zakelijk als privé,
 • Wordt herkend én erkend als een echte Hotello, met als kernwaarden: gastvrij, energiek, sociaal vaardig, inventief en ambitieus
 • Heeft een sterk netwerkend vermogen, met name binnen het netwerk van de Hotello’s,
 • Heeft zijn/haar stempel gedrukt in het bedrijfsleven binnen of buiten de gastvrijheidsbranche.

HTYE-slides-filmpje-Femke

Samenwerking met ‘s Heeren Loo, Atelier Kristal

Ontzettend trots zijn wij om u te kunnen vertellen dat we gaan samenwerken met ‘s Heeren Loo Zorggroep, Atelier Kristal. Vanaf heden zullen er verschillende werken van hun bijzonder getalenteerde kunstenaars via hetWerkvan worden aangeboden. De eerste selectie van werken komt uit de collectie die gemaakt is voor het project ‘Vincent door andere ogen’, geinspireerd op het leven en werk van Vincent van Gogh.

‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteund mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zij bieden in het hele land, ondersteuning, begeleiding, zorg en behandeling vanuit de kernwaarde; betrokken, samen, passie en ontwikkeling. De missie is Mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Zoals bij atelier Kristal in Wageningen; hier werken kunstenaars met een verstandelijke beperking. Het werk van de kunstenaars heeft vaak een belangrijke communicatieve betekenis.
Indrukken, gedachten en emoties worden “verwoord” in beelden. Door de werken te exposeren, te verkopen en uit te lenen wordt er gestreefd naar vergroting van het zelfvertrouwen en creatieve talenten van de kunstenaars.

Een verslag van hetWerkvan in Japan

Een verslag van hetWerkvan in Japan en The Challenged Art Expo in Izumo. Een ervaring om nooit te vergeten en waar ik iedereen via dit verhaal een beetje deelgenoot van wil maken.

Dag 1: Vanmorgen aangekomen in Japan. Met dank aan ons contact binnen de ambassade, hebben we direct al een heel leuk programma. Oriëntatie omgeving van ons hotel, Nederlandse Ambassade en eerste kunstmarkt inclusief Outsider Art bezocht. Bijzonder om te ervaren dat de ‘outsider art’ hier letterlijk buiten de rest van de kunstmarkt wordt geplaatst. Wij achten het juist heel belangrijk dat mensen met een handicap midden in de samenleving staan en niet als een volledig aparte groep worden gezien, puntje integratie. De ontvangst was overigens heel liefdevol en gelukkig waagten veel bezoekers van de kunstmarkt zich wel over de drempel op dit ‘aparte’ terrein.

Dag 1 FB

Dag 2: Dag 2 in Japan! Volop genieten, tussen de voorbereidingen voor onze presentaties door. Vandaag informeel gesproken met bekenden over onze doelen en missie. Morgen nog een dag verkenning en dan op naar de showcase van onze stichting. Nu al zin in!

Dag 2 FB

Dag 3: Een dag van vooral ‘hoogtepunten’ en Sushi! De laatste hand wordt gelegd aan de presentatie van ‪#‎hetWerkvan‬ voor de volgende dag bij de Nederlandse Ambassade in Tokyo. Donderdag vliegen we door naar Izumo waar we 34 prachtige werken presenteren van 4 Ateliers uit Nederland. Galerie Atelier Ut Glaashoes Ateliers de Wijde Doelen Galerie Atelier Herenplaats en Kunstcentrum Kijkoor Eemnes

Dag 3 FB

Dag 4: Bijeenkomst op de Nederlandse Ambassade te Tokyo. Voorafgaand aan de presentatie van hetWerkvan hebben we een verhaal van ‘s Heeren Loo mogen bijwonen. Het prachtige initiatief ‘Snoezelen’, werd verder toegelicht. Fantastisch dat middels ‘Snoezelruimtes’ contacten zoveel beter worden met mensen met bijvoorbeeld een meervoudige handicap. Maar ook mensen die lijden aan alzheimer en hun familie & vrienden kunnen er veel baad bij hebben. Het snoezelen heeft een zeer positief effect op het persoonlijk contact met elkaar.

Ontzettend dierbaar om naar de mensen van ‘s Heeren Loo te hebben mogen luisteren en met hun te kunnen spreken. Nadat Maarten de pitch van hetWerkvan ten gehore heeft gebracht, sluiten we de dag af met een Tea Party in de tuin van de ambassade. Onder het genot van een kop thee met stroopwafels en pepernoten luisteren we nog naar een optreden. In het middelpunt een artiest uit Kyoto, die na deze intensieve dag nog een beetje meezingt maar de moeheid neemt de overhand. Uit het samen spelen, spreekt echter heel veel liefde en dat is in deze setting meer dan genoeg en ontroerend.

Na nog een aantal foto momentjes gaan we richting hotel. De koffers moeten gepakt om de volgende dag in alle vroegte verder te vliegen naar Izumo, The Challenged Art Expo 2015, het belangrijkste doel van deze reis. Wauw wat een ervaringen!

Dag 4 FB

Dag 5: Van Tokyo naar Izumo gereisd vandaag. Veilig aangekomen en een fantastisch warme ontvangst op de luchthaven. Begonnen met een traditionele noodle lunch, compleet met kleermakerszit op sokken. Pfff dat is voor ons westerlingen een behoorlijke onderneming, slapende ledematen. Na incheck in hotel aan de slag gegaan met het inrichten van de expositie. Hoe geweldig, 34 passe-partouts en lijsten stonden klaar en in twee uur tijd was, met heel veel hulp van Mevrouw Tsuchie en haar team, alles klaar. Een prachtig resultaat! De dag sluiten we af met een heerlijk diner met het hele team van de Arte Expo in Big Heart. Een beetje overweldigd waren we wel toen iedereen voor ons begon te klappen toen we binnen kwamen. Voorafgaand aan deze reis hadden we ons wel ingelezen in de etiquettes maar zo nu en dan loopt het toch anders dan we van te voren hadden kunnen bedenken. Het feit dat onze kinderen, Dobbe en Pien, met ons meereizen maakt contacten leggen veel eenvoudiger. Zij laten ons zien dat het helemaal niet altijd nodig is om dezelfde taal te spreken om elkaar toch te kunnen begrijpen. Dan de aatste voorbereidingen voor D-day morgen. De reis is nu al om nooit te vergeten, wat een ervaringen en dan moet het belangrijkste moment nog komen. Niet in een paar woorden te omschrijven, de warme mensen, prachtige verhalen, bijzondere kunst en een adembenemend land!

Dag 5 FB

Dag 6: Opening expositie outsider art met hetWerkvan Japanse en Nederlandse kunstenaars met een verstandelijke beperking. Indrukwekkende presentatie van Wessels Trainingen! We hopen binnenkort het filmmateriaal in ons bezit te hebben zodat we deze presentatie ook op de website kunnen publiceren. Na de presentatie, bezochten we met hetzelfde gezelschap de expositie. Fijn om nu ook echt al de bijzondere ateliers en kunstenaars te kunnen introduceren. Een overzicht van de kunst en het verhaal is na te lezen via de volgende link: Artists and Workplaces

De dag werd afgesloten met een gezamelijk bezoek aan een prachtige tempel in Izumo en vervolgens een diner in een nabijgelegen restaurant, waar de chef tot onze verrassing zelfs Nederlandse gerechten op de kaart had gezet. Erwtensoep, hutspot met draadjesvlees en als klap op de vuurpijl een dessert van rijstenvlaai! Een feestelijke avond met een prachtig gezelschap, mooie woorden en gesprekken.

Dag 6 avond FB

Dag 6 FB

Dag 7: Een presentatie, voortreffelijke Japanse lunch, een concert waar de linken tussen Nederland en Japan op het gebied van cultuur & mensen met een handicap centraal stonden, een heerlijk informeel diner (zonder tolk, best spannend) en hoe gaaf, zelfs 12 Nederlandse kunstwerken verkocht! Een dag ook vol nieuwe inzichten, herkenning, erkenning en emoties. Kortom, wederom een dag om nooit te vergeten! ‪#‎hetWerkvan‬ in Japan, wat een ervaring.

Heel dankbaar zijn wij voor de mooie speeches van Dhr. Roderick Wols, Nederlandse Consul-Generaal te Osaka in Japan en Dhr. Zenbay Mizoguchi, Shimane Prefectural Governor.

IMG_5594

Dag 7 FB

Dag 8: Vandaag slechts 1 foto, juist omdat dit misschien wel de meest dierbare is. Deze bijzondere dame naast mij, Mevr. Kazuyo Tsuchie, is de initiatiefneemster van dit bijzondere event in Japan, Izumo, The Challenged Art Expo. Zij is mij in een paar dagen heel dierbaar geworden. Een vrouw die moeilijke aspecten van het leven in iets moois weet te veranderen. Wij zijn dankbaar dat wij aanwezig mochten zijn bij deze prachtige gebeurtenis!

Dag 8 FB

Dag 9: Als afsluiting van de expositie, rijden we deze dag van Izumo naar Matsue alwaar we twee ateliers bezoeken en een lagere & middelbare school voor kinderen met een verstandelijke beperking. Wederom overal een warm onthaal. Leerzaam om te zien hoe hier de ateliers en scholen georganiseerd zijn. Het afscheid van Mevrouw Kazuyo Tsuchie en haar team valt ons zwaar. Wij hopen dat we hun weer mogen ontmoeten en wellicht zelfs de kans zullen krijgen om hun eens de ateliers in Nederland te laten zien. Met veel respect kijken we naar deze mooie mensen en hun organisatie. Eén ding is zeker er zijn vriendschappen ontstaan die ons heel veel rijker hebben gemaakt.

Dag 9 a FB

Dag 10: Vandaag heerlijk geslenterd door Kyoto en genoten van alle mooie tempels, markten en gebouwen die deze stad te bieden heeft! We zijn vandaag volop toerist geweest.

Dag 9 FB

Dag 11: Wat een fantastische laatste dag in Japan! Morgen vliegen we terug naar Nederland met een berg aan prachtige herinneringen en nieuwe vrienden voor het leven. Heel veel dank aan de organisatie, mevrouw Tsuchie en haar team & Netherlands Embassy in Tokyo. Tevens dank aan de kunstenaars van Galerie Atelier Ut Glaashoes Ateliers de Wijde DoelenGalerie Atelier Herenplaats Kunstcentrum Kijkoor Eemnes die voor de bijzondere werken hebben gezorgd.

Dag 10 FB

Terugkijkend op een hele bijzondere reis:

Terug in Nederland, onze geweldige reis naar Japan aan het overdenken. Een paar hele belangrijke foto’s bijgevoegd, namelijk de kunstenaars en een paar speciale kunstwerken uit Japan! Dank aan jullie, lieve, creatieve kunstenaars die zo’n bijzondere kijk op de wereld hebben. De prachtige expositie is aan jullie te danken!

Dag terugdenkend aan .. FB IMG_5115 IMG_0434 IMG_0447 IMG_5136

 

Hotello of the Year 2016, moviepitch Femke Riel

 

Moviepitch van Femke Riel voor de Hotello of the Year Award 2016.

De Hotello of the Year Award is de jaarlijkse verkiezing voor (afgestudeerde) Hotello´s van een erkende Hoge Hotelschoolopleiding in Nederland, die onderscheidend presteren met een ‘hart voor Hospitality’ binnen óf buiten de gastvrijheidsbranche. Wat Hotello’s namelijk onderscheidt, en waar de buitenwereld hen steeds aan herkent en om erkent, zijn de kernwaarden: gastvrij, optimistisch, energiek, sociaal vaardig, inventief en pragmatisch, ambitieus met een grote werklust.

Ontzettend trots dat ik, als initiatiefnemer van stichting hetWerkvan, genomineerd ben voor deze mooie award. Vanaf 1 december 2015 kun je stemmen op de TOP 3 voor Hotello of the Year! Ik hoop natuurlijk op jouw steun!

 

Stichting hetWerkvan, een droom komt uit!

Ik heb een droom, een grote droom! Die droom gaat over gelijke kansen in de maatschappij, mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden te geven als mensen zonder een beperking. Mijn droom begon groot maar moest ik verkleinen omdat ik niet de hele wereld kan verbeteren. Met hetWerkvan laat ik mijn droom uitkomen!

Stichting hetWerkvan, een update!

Het is zover, hetWerkvan gaat verder als stichting. Dit geeft ons nog meer mogelijkheden om onze dromen te verwezenlijken. Heel trots zijn wij op een fantastisch bestuur, dat samen met ons hetWerkvan tot een succes wil maken. In een volgend schrijven stel ik graag alle bestuursleden persoonlijk aan u voor.

De Doelstelling

hetWerkvan heeft ten doel het onder de aandacht van het publiek brengen van kunst gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking en daarmee de maatschappelijke emancipatie en integratie bevorderen.

De stichting draagt zorg voor het promoten, tentoonstellen, inkopen en verkopen van de bijzondere kunst en verleent ondersteuning op projectbasis bij aanvragen vanuit de zakelijke markt gericht aan de ateliers waar kunstenaars met een verstandelijke beperking actief zijn.

Wij bieden organisatorische, coördinerende en projectmatige ondersteuning aan kunstenaars, ateliers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Kennisuitwisseling en samenwerking bevorderen tussen de kunstenaars en de verschillende ateliers staan bij ons hoog in het vaandel.

Een update van de agenda

Op dit moment is hetWerkvan verschillende ateliers op meerdere locaties te bewonderen.

 • Dutch Design Hotel Artemis te Amsterdam
 • Easy Hotel in Den Haag
 • Tosti van Josti in Den Haag
 • Herberg De Zoelensche Brug te Zoelen
 • NH Hotel Jan Tabak te Bussum
 • De Brouwerij te Vleuten
 • Landgoed Zonheuvel te Doorn
 • Independent Recruiters te Amsterdam

De Rijdende Galerie van hetWerkvan is regelmatig on tour. De afgelopen periode zijn wij aanwezig geweest bij Parkrestaurant Anafora in het Maxima Park in Leidsche Rijn en De Geertjes Hoeve in Haarzuilens. Vanaf 29 juni, tijdens de Grand Départ, is onze Rijdende Galerie aanwezig bij Postillion Hotel Bunnik, waar tevens verschillende kunstwerken met het thema Tour de France te bewonderen zijn.

Op de agenda staan ook dit jaar weer twee beurzen!

 • ‘Gastvrij Rotterdam’ van 21 t/m 23 september in Ahoy Rotterdam
 • ‘Gastronomie’ van 9 t/m 10 november in De Jaarbeurs Utrecht

Als klap op de vuurpijl mogen wij op uitnodiging van de Nederlandse Ambassade, de Nederlandse Kustenaars met een beperking en hun prachtige kunst vertegenwoordigen tijdens de Challenged Art Expo in Japan. Een bijzondere gelegenheid om te kunnen vertellen over de  activiteiten van hetWerkvan en de kunstenaars een internationaal podium te bieden.

Nieuwe activiteiten

Wij zijn continu actief met het ontplooien van nieuwe activiteiten. Er staan verschillende projecten op stapel zoals het in opdracht op locatie tekenen met verschillende ateliers of het maken van werken met een bepaald thema. Daarbij krijgen wij steeds vaker de vraag om wensen van individuele kunstenaars in vervulling te laten gaan. Hierbij valt te denken aan bijzondere locaties waar zij graag willen exposeren, een bijzondere ontmoeting te laten plaatsvinden of te helpen bij vervoer (kosten) om de kunstenaars te laten werken op een plek waar zij vertrouwd zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoe kunnen wij verder groeien en onze hulpvraag

Voor groei is het belangrijk om een stevige financiële basis te hebben. De in- en verkoop van de kunst via de webshop www.hetwerkvan.nl en De Rijdende Galerie zorgt voor een belangrijke basis. Alle kunst kopen wij in bij de aangesloten Ateliers. 80% van de opbrengst vloeit direct terug naar de Ateliers. De overige 20% gebruiken wij om alle activiteiten te financieren.

Eind september zullen wij voor het Fonds Verstandelijk Gehandicapten de collecte voor onze regio op ons nemen. De helft van de opbrengst komt ten gunste van hetWerkvan. Tevens willen wij onze dank uitspreken aan Albert Heijn Vleuterweide en Dutch Design Hotel Artemis voor het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst naar hetWerkvan zal gaan.

Om onze ambitieuze doelen te bereiken hebben wij hulp nodig.

 • Hulp bij het vergroten van de naamsbekendheid door ambassadeurs
 • Hulp bij het begeleiden van activiteiten door vrijwilligers
 • Hulp in financiële zin, zo bieden wij onder andere de mogelijkheid om Vriend te worden van hetWerkvan

Alle informatie is terug te vinden op onze website. Natuurlijk staan wij ook open voor andere ideeën. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per mail femke@hetwerkvan.nl of telefonisch via 06-13855274.